Wyszukiwanie

Czy warto leczyć mleczaki

Lakowanie zębów za darmo aż do 8 roku życia

Share Button

Minister zdrowia zgodził się na podniesienie granicy wieku dzieci, objętych gwarantowanym zabezpieczeniem profilaktycznym bruzd lakiem szczelinowym, do ukończenia ośmiu lat życia. Chodzi o bruzdy zębów szóstych (lakowanie jednokrotne). Minister zdrowia uzasadnia tę decyzję faktem, iż pierwsze zęby trzonowe mogą wyrzynać się nawet w 8 roku życia.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przekonywał, że zabieg lakowania zębów u dzieci powinien być refundowany przez NFZ co najmniej do 8 roku życia. Lakowanie bruzd w pierwszych zębach stałych trzonowych to podstawowy zabieg zapobiegania powstawania w przyszłości ubytków próchnicowych u dzieci i młodzieży.

Druga zmiana dotyczy częstotliwości rekonstrukcji aparatu ruchomego przy pacjencie „w niewielkim zakresie”. Biorąc pod uwagę sygnalizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji problemy dotyczące możliwości udzielania świadczenia „rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie”, powrócono do regulacji z okresu przed nowelizacją, którą przeprowadzono w 2013 r. – czytamy w uzasadnieniu zmiany rozporządzenia.

W związki z tym ma być tak, że świadczenie dotyczące naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego, wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia pacjenta, byłoby udzielane nie częściej nit 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Zasygnalizowane obie zmiany stosownego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego – minister zdrowia skierował do konsultacji, które potrwają do 1 lipca 2015 r.

Około 10 % dzieci, u których zęby szóste wyrzynają się po ukończeniu 7. roku życia, może automatycznie zostać pozbawionych tego świadczenia – podkreślił rzecznik w swoim wystąpieniu.

Zaproponowane modyfikacje mają obowiązywać od 1 września 2015 r. – ze względu na konieczność zmodyfikowania umów konkursowych.
Zmiany wprowadzone zostaną w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462).

Studio Usmiechu MM Dent

Źródło: infodent24.pl, prawo.rp.pl

Share Button

Komentuj