Wybrana kategoria: Gerostomatologia

Zadaniem dentystów zajmujących się gerostomatologią jest zatem nie tylko obserwacja i leczenie zmian próchnicowych oraz przywracanie funkcjonalności narządu żucia poprzez użycie protez dentystycznych, ale też stały monitoring jamy ustnej osoby starszej pod kątem pojawiania się bądź pogłębiania schorzeń dotykających tkanki przyzębia.
Blog Stomatologiczny – Gerostomatologia – Studio Uśmiechu MM Dent

Zęby seniorów – Polska ciągle z tyłu.

Brak części uzębienia można przyrównać do częściowej niepełnosprawności, bezzębie określane bywa jako kalectwo. Pomimo podnoszenia świadomości społecznej poprzez rozmaite akcje edukacyjne nie wydaje się jednak, aby zdrowie jamy ustnej osób starszych w Polsce miało się lepiej. Świadczą o tym statystyki, wg których grupa seniorów mających jeszcze własne zęby, jest nadal nieliczna, a ci, którzy uzupełniają luki po utraconych zębach, decydują się najczęściej na tradycyjne protezy. Tymczasem przy bezzębiu całkowitym noszenie takiej protezy jest dość trudne – ponieważ uzupełnienie nie zawsze dolega do tkanek jamy ustnej tak pewnie, jak powinno. Ponadto noszenie tradycyjnej protezy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstania stomatopatii protetycznych – szczególnie, kiedy higiena jamy ustnej i samej protezy traktowana jest przez seniora po macoszemu. Polscy seniorzy niewiele też wiedzą o implantach – zazwyczaj tylko tyle, że wszczepia się je w kość i że są drogie. Niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, że można zrezygnować z niewygodnego całkowitego uzupełnienia akrylowego...
Więcej Brak komentarzy udostępnij

Stan zębów ważny w leczeniu raka u seniorów.

Osoby starsze częściej chorują – wśród schorzeń może pojawić się nowotwór. Częściej też zaniedbana bywa u nich higiena jamy ustnej. Zależność między jednym a drugim może mieć katastrofalny wpływ na zdrowie, a nawet na długość życia seniora i powodzenie terapii. Zębów i chorób jamy ustnej nie należy lekceważyć – choć wciąż w wielu przypadkach jest odwrotnie. - Mieliśmy już takie sytuacje, że pacjent jest kierowany na chemioterapię, a tu nagle okazuje się, że nici z leczenia, bo stan uzębienia jest taki, że grozi to różnymi powikłaniami. I takiego pacjenta trzeba było na miesiąc odesłać do dentysty, a w przypadku chorób onkologicznych to naprawdę długo - mówi Anna Prokop-Staszecka, dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Świadomość, że z powodu zepsutego zęba można nawet umrzeć, choć nowotwór mógłby być wyleczony, jest nikła. Wynika to między innymi z malej popularności tematu, jakim jest higiena jamy ustnej seniorów. A zaniedbane zęby to furtka do...
Więcej Brak komentarzy udostępnij

Gerostomatologia – Stan zębów i przyzębia u seniorów z Domów Pomocy Społecznej

Według prognoz GUS w Polsce w 2020 r. osoby po 60. r.ż.będą stanowić 22% populacji, z czego co trzecia przekroczy 75. r.ż. Obecnie 6% populacji powyżej 65. r.ż. mieszka w domach opieki społecznej [1]. Starzenie się populacji powoduje wiele problemów ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, politycznych i zdrowotnych [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. Niestety, wraz ze wzrostem długości życia nie poprawia się jego jakość, której jednym z kryteriów jest utrzymanie pełnego zdrowia, a w zakresie jamy ustnej – funkcjonalnego uzębienia, zapewniającego korzyści socjalne, biologiczne w odniesieniu do estetyki, komfortu, zdolności żucia, smaku i mowy [11, 12, 13]. Ogólny stan zdrowia koreluje ze zdrowiem jamy ustnej. Ludzie w podeszłym wieku często mają liczne problemy zdrowotne. Choroby przewlekłe przyczyniają się do zmniejszenia dbałości o higienę jamy ustnej, co w konsekwencji prowadzi do szybszego rozprzestrzeniania się procesu próchnicowego i chorób przyzębia.

Gerostomatologia coraz ważniejsza

Potrzeby stomatologiczne osób starszych są spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak: brak działań...
Więcej Brak komentarzy udostępnij