Wyszukiwanie

gerostomatologia

NIK: W Polsce nie istnieje system opieki geriatrycznej

Jak donosi RMF 24.pl wyniki raportu NIKu są miażdżące dla Służby Zdrowia: w Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku; brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest jak na lekarstwo. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli główna barierą w rozwoju geriatrii jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ – zakładająca finansowanie tylko jednej choroby pomimo oczywistego faktu,

Zęby seniorów – Polska ciągle z tyłu.

Brak części uzębienia można przyrównać do częściowej niepełnosprawności, bezzębie określane bywa jako kalectwo. Pomimo podnoszenia świadomości społecznej poprzez rozmaite akcje edukacyjne nie wydaje się jednak, aby zdrowie jamy ustnej osób starszych w Polsce miało się lepiej.

Świadczą o tym statystyki, wg których grupa seniorów mających jeszcze własne zęby, jest nadal nieliczna, a ci,

gerostomatologia

Stan zębów ważny w leczeniu raka u seniorów.

Osoby starsze częściej chorują – wśród schorzeń może pojawić się nowotwór. Częściej też zaniedbana bywa u nich higiena jamy ustnej.

Zależność między jednym a drugim może mieć katastrofalny wpływ na zdrowie, a nawet na długość życia seniora i powodzenie terapii. Zębów i chorób jamy ustnej nie należy lekceważyć – choć wciąż w wielu przypadkach jest odwrotnie.

gerostomatologia

Gerostomatologia – Stan zębów i przyzębia u seniorów z Domów Pomocy Społecznej

Według prognoz GUS w Polsce w 2020 r. osoby po 60. r.ż.będą stanowić 22% populacji, z czego co trzecia przekroczy 75. r.ż. Obecnie 6% populacji powyżej 65. r.ż. mieszka w domach opieki społecznej [1]. Starzenie się populacji powoduje wiele problemów ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, politycznych i zdrowotnych [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. Niestety, wraz ze wzrostem długości życia nie poprawia się jego jakość,

Gerostomatologia specjaliści warszawa

Higiena jamy ustnej osób starszych (Gerostomatologia)

Żyjemy w czasach, w których liczba osób starszych w społeczeństwie. Przybywa również pacjentów w podeszłym wieku z naturalnym uzębieniem, nie wszyscy jednak znają specyficzne dla takiego wieku zasady higieny jamy ustnej, które mogą zapewnić długoletni, piękny uśmiech.

Profilaktyka to najprostszy sposób na zdrowie jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia pacjenta, bowiem stan uzębienia osób w podeszłym wieku ma wpływ na ich zdrowie.

Gerostomatologia i starzejące się społeczeństwo

Osoby w wieku podeszłym posiadają problemy zarówno ze zdrowiem ogólnym, jak i ze zdrowiem jamy ustnej. Wymaga to od lekarza dentysty specjalnych umiejętności – szerokiej wiedzy medycznej i odpowiedniego nastawienia wobec takich pacjentów.

Działem medycyny, który zajmuje się problemami jamy ustnej u seniorów, jest gerostomatologia. Dział ten obejmuje wiedzę z zakresu nauk stricte stomatologicznych,