Wybrana kategoria: Gerostomatologia

Zadaniem dentystów zajmujących się gerostomatologią jest zatem nie tylko obserwacja i leczenie zmian próchnicowych oraz przywracanie funkcjonalności narządu żucia poprzez użycie protez dentystycznych, ale też stały monitoring jamy ustnej osoby starszej pod kątem pojawiania się bądź pogłębiania schorzeń dotykających tkanki przyzębia.
Blog Stomatologiczny – Gerostomatologia – Studio Uśmiechu MM Dent

Stan zębów ważny w leczeniu raka u seniorów.

Osoby starsze częściej chorują – wśród schorzeń może pojawić się nowotwór. Częściej też zaniedbana bywa u nich higiena jamy ustnej. Zależność między jednym a drugim może mieć katastrofalny wpływ na zdrowie, a nawet na długość życia seniora i powodzenie terapii. Zębów i chorób jamy ustnej nie należy lekceważyć – choć wciąż w wielu przypadkach jest odwrotnie. - Mieliśmy już takie sytuacje, że pacjent jest kierowany na chemioterapię, a tu nagle okazuje się, że nici z leczenia, bo stan uzębienia jest taki, że grozi to różnymi powikłaniami. I takiego pacjenta trzeba było na miesiąc odesłać do dentysty, a w przypadku chorób onkologicznych to naprawdę długo - mówi Anna Prokop-Staszecka, dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Świadomość, że z powodu zepsutego zęba można nawet umrzeć, choć nowotwór mógłby być wyleczony, jest nikła. Wynika to między innymi z malej popularności tematu, jakim jest higiena jamy ustnej seniorów. A zaniedbane zęby to furtka do...
Więcej Brak komentarzy udostępnij

Gerostomatologia – Stan zębów i przyzębia u seniorów z Domów Pomocy Społecznej

Według prognoz GUS w Polsce w 2020 r. osoby po 60. r.ż.będą stanowić 22% populacji, z czego co trzecia przekroczy 75. r.ż. Obecnie 6% populacji powyżej 65. r.ż. mieszka w domach opieki społecznej [1]. Starzenie się populacji powoduje wiele problemów ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, politycznych i zdrowotnych [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. Niestety, wraz ze wzrostem długości życia nie poprawia się jego jakość, której jednym z kryteriów jest utrzymanie pełnego zdrowia, a w zakresie jamy ustnej – funkcjonalnego uzębienia, zapewniającego korzyści socjalne, biologiczne w odniesieniu do estetyki, komfortu, zdolności żucia, smaku i mowy [11, 12, 13]. Ogólny stan zdrowia koreluje ze zdrowiem jamy ustnej. Ludzie w podeszłym wieku często mają liczne problemy zdrowotne. Choroby przewlekłe przyczyniają się do zmniejszenia dbałości o higienę jamy ustnej, co w konsekwencji prowadzi do szybszego rozprzestrzeniania się procesu próchnicowego i chorób przyzębia.

Gerostomatologia coraz ważniejsza

Potrzeby stomatologiczne osób starszych są spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak: brak działań...
Więcej Brak komentarzy udostępnij

Higiena jamy ustnej osób starszych (Gerostomatologia)

Żyjemy w czasach, w których liczba osób starszych w społeczeństwie. Przybywa również pacjentów w podeszłym wieku z naturalnym uzębieniem, nie wszyscy jednak znają specyficzne dla takiego wieku zasady higieny jamy ustnej, które mogą zapewnić długoletni, piękny uśmiech. Profilaktyka to najprostszy sposób na zdrowie jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia pacjenta, bowiem stan uzębienia osób w podeszłym wieku ma wpływ na ich zdrowie. Nie bez wpływu na jamę ustną pozostają również niezbędne ze wskazań ogólnych, przewlekle zażywane leki. Niestety prozaiczna czynność szczotkowania zębów oraz dbania o użytkowane uzupełnienia protetyczne, słowem higiena jamy ustnej, w miarę upływu lat stają się problemem lub są pomijane. Dzieje się tak dlatego, że osoby starsze często mają problem z samodzielnym wykonywaniem zabiegów higienicznych. Częściej też przebywają w szpitalach, sanatoriach czy hospicjach, gdzie zdani są na pomoc pielęgniarek, higienistek stomatologicznych i innych osób zajmujących się ich pielęgnacją. Edukacja średniego personelu medycznego i opiekunów w zakresie higieny jamy ustnej...
Więcej Brak komentarzy udostępnij