Wyszukiwanie

Gerostomatologia specjaliści warszawa

Gerostomatologia

Share Button

Gerostomatologia – wyzwanie przyszłości

Coraz więcej osób zachowuje zęby do późnego wieku. Dzięki postępowi technicznemu i technologicznemu oraz dzięki rosnącej świadomości zagrożeń wynikających z niezachowywania higieny jamy ustnej, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wzrost liczby osób, które do późnego wieku zachowują swoje zęby – jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część. Jednak wraz z wydłużeniem się czasu życia obserwuje się też wzrost częstości występowania chorób przyzębia.

Zadaniem dentystów zajmujących się gerostomatologią jest zatem nie tylko obserwacja i leczenie zmian próchnicowych oraz przywracanie funkcjonalności narządu żucia poprzez użycie protez dentystycznych, ale też stały monitoring jamy ustnej osoby starszej pod kątem pojawiania się bądź pogłębiania schorzeń dotykających tkanki przyzębia.

Osoby w wieku podeszłym posiadają problemy zarówno ze zdrowiem ogólnym, jak i ze zdrowiem jamy ustnej. Wymaga to od lekarza dentysty specjalnych umiejętności – szerokiej wiedzy medycznej i odpowiedniego nastawienia wobec takich pacjentów. Na przeciw wychodzi gerostomatologia.

Wśród najczęstszych zadań należących do gerostomatologii wymienia się profilaktykę, leczenie i rehabilitację stomatologiczną oraz protetyczną. Zadania te realizowane są czasem w trudnych warunkach – co może być spowodowane złym stanem ogólnym zdrowia pacjenta, zmianami w jego psychice oraz nawykami. Stan zdrowia jamy ustnej pacjenta w starszym wieku jest często odzwierciedleniem jego stanu ogólnego. Zatem im pacjent mniej sprawny ruchowo i umysłowo, tym większe prawdopodobieństwo, że w jego jamie ustnej rozwiną się choroby przyzębia, próchnica i pojawią się luki po utraconych zębach.

Zadaniem dentystów zajmujących się gerostomatologią jest zatem nie tylko obserwacja i leczenie zmian próchnicowych oraz przywracanie funkcjonalności narządu żucia poprzez użycie protez dentystycznych, ale też stały monitoring jamy ustnej osoby starszej pod kątem pojawiania się bądź pogłębiania schorzeń dotykających tkanki przyzębia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat gerostomatologii wejdź na nasz blog:
Gerostomatologia a starzejące się społeczeństwo

Studio Uśmiechu MM Dent oferuje kompleksowe usługi dla naszych starszych Pacjentów. Zadzwoń do nas już dziś i umów się na bezpłatną konsultację.

Share Button