Wyszukiwanie

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej do użytkowania.

Warunkiem uzyskania gwarancji za wykonane w Gabinecie Stomatologicznym Studio Uśmiechu MM Dent usługi stomatologiczne jest/są:

 • wizyty kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej i w razie potrzeby poddanie się zabiegowi fluoryzacji lub higienizacji w naszej placówce,
 • w przypadku uzupełnienia protetycznego stałego ( mosty, korony) uzupełnienie braków w obu łukach zębowych,
 • w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego ( protezy) podścielanie pracy przeprowadzone wg zaleceń lekarza,
 • w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowania lub bezpośrednio po oddaniu pacjentowi pracy protetycznej, wpłacona kwota za pracę protetyczną jest bezzwrotna,
 • wykonania raz na dwa lata aktualnego panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego (w przypadku posiadania implantów –raz w roku),
 • regularne poddawanie się leczeniu zmian próchnicowych (istnienie próchnicy, choćby w obrębie innych zębów – w razie odmowy leczenia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych).

Czas usługi gwarancyjnej.

 • wypełnienia – 2 lata
 • stałe uzupełnienia protetyczne jak mosty, korony, licówki – 2 lata
 • leczenie kanałowe pod mikroskopem – 2 lata
 • implanty – 5 lat

Usługi gwarancyjne nie obejmują:

 • prac tymczasowych,
 • koron tymczasowych,
 • protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po czasie wskazanym przez lekarza podścielenia,
 • prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
 • jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).
 • zmiana elementów estetycznych jeżeli praca protetyczna została zaakceptowanie przez Pacjenta i zacementowana na stałe.

Rabaty i promocje.

Promocja – akcja promocyjna obejmująca zniżki na określoną usługę stomatologiczna w ściśle wyznaczonych ramach czasowych. Informację o aktualnych promocjach umieszczane są na stronie internetowej gabinetu www.mmdent.waw.pl lub przekazywane ustnie lub w formie papierowej współpracownikom gabinetu oraz Pacjentom. Czas trwania promocji oraz jej zakres ustalany jest tylko i wyłącznie przez właściciela gabinetu.

Rabat – określona kwotowo zniżka przyznana pacjentowi na wyznaczona usługę bądź przydzielona do całościowego kosztorysu imiennego pacjenta.

O wysokości udzielonego rabatu decyduje tylko i wyłącznie właściciel gabinetu.

Program lojalnościowy – skierowany jest dla stałych pacjentów gabinetu i oparty na regulaminie do którego uczestnik przystępuje, zapoznaje się z treścią, akceptuje podpisując stosowny formularz; zasady przystąpienia do Programu określone są załączonych do regulaminu porządkowego w formie formularzy Regulaminów lojalnościowych.

Jesteśmy jedną z najlepiej ocenianych przychodni w internecie

Zapraszamy do pozostawiania opinii na nasz temat na tym portalu. Państwa opinie pomogą nam świadczyć nasze usługi na jeszcze wyższym poziomie.

Aby zobaczyć opinie o nas na ww. portalu kliknij tutaj.