Wyszukiwanie

Pierwsza wizyta dziecka u dentysty.

Leczenie zębów ucznia na NFZ

Leczenie zębów ucznia na NFZ ba być tańsze (dla rodzica). Prezes NFZ zamierza zdjąć ograniczenia na świadczenia ogólnostomatologiczne dla uczniów do 18 roku życia. Zmiany polegają na wprowadzeniu do umów w zakresach świadczeń ogólnostomatologicznych, nielimitowania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18.

blog stomatologiczny

Jakie plomby na NFZ? – zęby boczne.

Czy u pacjenta, przyjętego w ramach NFZ, w zębach bocznych można założyć inne wypełnienie niż “amalgamat”? Czy można domagać się założeńia ‘białej plomby’? – to pytanie zadaje sobie wielu Pacjentów.

Jakie plomby na NFZ? Narodowy Funsusz przypomina:

Wykaz materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, określa załącznik nr 11 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 6 listopada 2013 r.

implanty na kredyt

Implanty zębowe na kredyt.

Kredyt na implanty to coraz częściej podejmowane przez pacjentów klinik stomatologicznych zobowiązanie finansowe.

Ze statystyk wynika, że już ok. 40-50 procent zabiegów implantacji opłacanych jest przy pomocy kredytów. Dzieje się tak, ponieważ Polacy po zliberalizowaniu stanowisk w wielu bankach dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych, ruszyli po łatwiej dostępne finanse. Ponadto nasi rodacy coraz częściej wizyty u dentysty traktują jako inwestycję –

blog stomatologiczny

Kontrowersyjne dopłaty do świadczeń.

System ochrony zdrowia się komercjalizuje, pomimo tego nadal niepokój budzi kwestia dopłat ponoszonych przez pacjentów za lepsze świadczenia medyczne. Kilka lat temu w Polsce istniała możliwość leczenia w ramach kontraktu z NFZ i dokonania dopłaty do lepszej plomby, lecz już nierefundowanej przez Fundusz, jeśli pacjent życzył sobie taką mieć.

Obecnie system samodzielnego dofinansowywania leczenia z kieszeni pacjenta korzystającego ze świadczeń w publicznych przychodniach nie istnieje,

zgoda pacjenta

Zgoda na zabieg – jedno z najważniejszych uprawnień pacjenta.

Zgoda na zabieg to jedno z najważniejszych uprawnień pacjenta. O jego randze świadczy szereg regulacji prawnych, które precyzują prawa i obowiązki lekarza oraz pacjenta.

  • Akty, które regulują kwestie związane z wyrażaniem zgody na zabieg to: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r., Ustawa z 5 grudnia 1996 r.
12