Wyszukiwanie

blog stomatologiczny

Jakie plomby na NFZ? – zęby boczne.

Czy u pacjenta, przyjętego w ramach NFZ, w zębach bocznych można założyć inne wypełnienie niż “amalgamat”? Czy można domagać się założeńia ‘białej plomby’? – to pytanie zadaje sobie wielu Pacjentów.

Jakie plomby na NFZ? Narodowy Funsusz przypomina:

Wykaz materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, określa załącznik nr 11 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 6 listopada 2013 r.

implanty na kredyt

Implanty zębowe na kredyt.

Kredyt na implanty to coraz częściej podejmowane przez pacjentów klinik stomatologicznych zobowiązanie finansowe.

Ze statystyk wynika, że już ok. 40-50 procent zabiegów implantacji opłacanych jest przy pomocy kredytów. Dzieje się tak, ponieważ Polacy po zliberalizowaniu stanowisk w wielu bankach dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych, ruszyli po łatwiej dostępne finanse. Ponadto nasi rodacy coraz częściej wizyty u dentysty traktują jako inwestycję –

blog stomatologiczny

Kontrowersyjne dopłaty do świadczeń.

System ochrony zdrowia się komercjalizuje, pomimo tego nadal niepokój budzi kwestia dopłat ponoszonych przez pacjentów za lepsze świadczenia medyczne. Kilka lat temu w Polsce istniała możliwość leczenia w ramach kontraktu z NFZ i dokonania dopłaty do lepszej plomby, lecz już nierefundowanej przez Fundusz, jeśli pacjent życzył sobie taką mieć.

Obecnie system samodzielnego dofinansowywania leczenia z kieszeni pacjenta korzystającego ze świadczeń w publicznych przychodniach nie istnieje,

zgoda pacjenta

Zgoda na zabieg – jedno z najważniejszych uprawnień pacjenta.

Zgoda na zabieg to jedno z najważniejszych uprawnień pacjenta. O jego randze świadczy szereg regulacji prawnych, które precyzują prawa i obowiązki lekarza oraz pacjenta.

  • Akty, które regulują kwestie związane z wyrażaniem zgody na zabieg to: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r., Ustawa z 5 grudnia 1996 r.
blog stomatologiczny mm dent

Dentyści boją się podjąć leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka.

Dentyści boją się podjąć leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka. „Małopolscy stomatolodzy z placówek posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie chcą leczyć pacjentów z tzw. podwyższonej grupy ryzyka.

Mimo wyższego finansowania przez NFZ chętnych do realizacji świadczeń dla osób zakaźnie chorych wciąż brakuje” – informuje „Gazeta Wyborcza” z dnia 18.10.2013 r. Obecnie w Małopolsce kontrakt na leczenie pacjentów zakażonych HIV lub WZW mają jedynie dwie placówki.

12