Wyszukiwanie

blog stomatologiczny

Kontrowersyjne dopłaty do świadczeń.

Share Button

System ochrony zdrowia się komercjalizuje, pomimo tego nadal niepokój budzi kwestia dopłat ponoszonych przez pacjentów za lepsze świadczenia medyczne. Kilka lat temu w Polsce istniała możliwość leczenia w ramach kontraktu z NFZ i dokonania dopłaty do lepszej plomby, lecz już nierefundowanej przez Fundusz, jeśli pacjent życzył sobie taką mieć.

Obecnie system samodzielnego dofinansowywania leczenia z kieszeni pacjenta korzystającego ze świadczeń w publicznych przychodniach nie istnieje, a dopłaty są możliwe tylko w przypadku, kiedy podmiot leczniczy działa jako placówka będąca spółką prawa handlowego.

Nowelizacja prawa dała podmiotom leczniczym możliwość przekształcania się w spółki prywatne. Jednak wojna o dopłaty trwa nadal i zatacza coraz szersze kręgi. Bowiem rzecz dotyczy już nie tylko lepszych plomb dentystycznych, ale także lepszych protez ortopedycznych czy soczewek okulistycznych. Pomimo skomercjalizowania placówek, kiedy pracują one w ramach kontraktu z NFZ, nakładane są na nie kary za stosowanie dopłat. „Menedżer Zdrowia” w wydaniu z dnia 22.10.2013 r. podaje, że ostatnio NFZ wypowiedział umowę prywatnej placówce w Warszawie za to, że operując zaćmę w ramach kontraktu, proponowała chorym wszczepienie „lepszych” soczewek za opłatą. „Dopóki odpowiednio do możliwości finansowych nie określi się szczegółowo zakresu i precyzyjnie opisanego standardu gwarantowanego, możliwego do zrealizowania koszyka świadczeń zdrowotnych, dopóty będzie dochodzić do awantur” – nakreśla gazeta.

Źródło: „Menedżer Zdrowia”

Share Button

Komentuj