Wyszukiwanie

e-papierosy

Podatek od e-papierosa

Share Button

Ministerstwo Finansów planuje opodatkowanie akcyzą papierosy elektroniczne i nowatorskie. Zapowiedź zmian w prawie pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych rządu.<!–more–>

Według MF w kwietniu na polskim rynku pojawiły się wyroby nowatorskie, które w swoim składzie zawierają tytoń, lecz zgodnie z informacją producentów, ich konsumpcja nie łączy się z typowym dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych procesem spalania. Tytoń jest podgrzewany, a powstała w wyniku podgrzewania para jest inhalowana przez konsumenta.

Podatek od e-papierosa

MF zaproponuje zastosowanie ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu, w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Studio Uśmiechu MM Dent

Czytaj więcej na Onet.pl.

Share Button

3 Comments

  1. Jak najbardziej popieram pomysł, tym bardziej że badania kliniczne jednoznacznie nie potwierdzają, jakoby papierowy elektroniczne były znacząco bezpieczniejsze dla zdrowia w porównaniu do tradycyjnego papierosa. Niestety takie informacje szybko się rozpowszechniły, co spowodowało dużą popularność elektronicznej fajki.

Komentuj