Wyszukiwanie

e-papierosy

Będzie akcyza na płyn do e-papierosów.

Share Button

Będzie akcyza na płyn do e-papierosów. Opodatkowany akcyzą będzie płyn do elektronicznych papierosów i tzw. wyroby nowatorskie, które zawierają w swoim składzie tytoń do podgrzewania.

Od 2019 r. zacznie obowiązywać podatek m.in. na płyn od e-papierosów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy. Stawka akcyzy na płyn ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

W nowelizacji przewidziano, że posiadacze płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych w Polsce, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do sprzedaży w Polsce po 31 grudnia 2018 r., będą musieli oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Ustawa zakłada też, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. Według rządu, wprowadzenie akcyzy na wskazane produkty oznacza, że będą one traktowane tak samo, jak tradycyjne wyroby tytoniowe

Źródło: Business Insider Polska

Share Button

Komentuj