Wyszukiwanie

indywidualny plan leczenia

Indywidualny Plan Leczenia – wysoki standard Studia Uśmiechu MM Dent

Share Button

W Studio Uśmiechu MM Dent wyznajemy zasadę „jeżeli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej”, dlatego dla każdego pacjenta przygotowujemy indywidualny plan leczenia, dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań.

Jak wygląda indywidualny plan leczenia?

Przed spotkaniem z lekarzem pacjent wypełnia kwestionariusz zdrowia. Aby leczenie przebiegało bezpiecznie, potrzebne są informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach czy alergiach.

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej wykonujemy zdjęcie pantomograficzne. Jest to przeglądowe zdjęcie radiologiczne pokazujące całość uzębienia, kości szczęki i żuchwy, zatoki oraz przegrodę nosa. Jest ono konieczne, aby przeprowadzić rzetelne badanie, gdyż nie wszystkie zmiany patologiczne są widoczne w badaniu klinicznym. Często poszerzamy diagnostykę o CBCT – tomografię komputerową.

Wizytę spędzamy na rozmowie, aby dokładnie poznać oczekiwania Pacjenta.

Pracujemy w zespole wielo-specjalistycznym, więc jeśli jest to koniczne przeprowadzone są konsultacje z każdej dziedziny stomatologii. (ortodoncja, chirurgia, implanto-protetyka)

Badanie poparte analizą zdjęć radiologicznych oraz wykorzystanie najnowszych technologii, pozwala na stworzenie pełnego i kompleksowego planu leczenia.

Pacjent otrzymuje w formie opisowej pełny plan leczenia, łącznie z kosztorysem. Dlatego dokładnie zna każdy etap prac wg harmonogramu leczenia by móc się do niego odpowiednio przygotować.

Dlaczego przygotowanie indywidualnego planu leczenia jest tak ważne?

Tylko dzięki kompleksowemu podejściu do problemów stomatologicznych i indywidualnej analizie każdego pacjenta można uzyskać satysfakcjonujące i trwałe efekty leczenia.

Zapraszamy!

Studio Uśmiechu MM Dent

Share Button

Komentarze

Komentuj