Wyszukiwanie

Niebezpieczne metody wybielania zębów

Niebezpieczne metody wybielania zębów

Share Button

Cytryna, węgiel, soda oczyszczona – internet pełen jest domowych sposobów na uzyskanie śnieżnobiałego uśmiechu. Dentyści stanowczo odradzają takie kuracje wybielania zębów i mówią wprost – te niebezpieczne metody wybielania zębów mogą negatywnie odbić się na naszym zdrowiu.

Poniżej prezentujemy listę – naszym zdaniem – niebezpiecznych metod. Stanowczo odradzamy ich stosowanie. Każdy z poniższych związków działa destrukcyjnie na szkliwo zębów. Niektóre z nich są jednocześnie niebezpieczne dla tkanek miękkich w jamie ustnej – dziąseł i śluzówki.

Cytryna – dłu­go­trwa­ły kon­takt zębów z kwasem z cytryny prowadzi do osła­bie­nia szkli­wa, zęby stają się po­dat­ne na próch­ni­cę. Dodatkowo pogarszamy sytuacje myjąc zęby tuż po takim “zabiegu”.

Sól – Wciarając ją w szkliwo,możemy je łatwo uszkodzić. Do­dat­ko­wo sól ma silne dzia­ła­nie za­kwa­sza­ją­ce śro­do­wi­sko jamy ust­nej. Wy­so­kie pH to dobre wa­run­ki do roz­wo­ju bak­te­rii cho­ro­bo­twór­czych.

Soda oczyszczona – Stosowanie sody oczyszczonej jet także niebezpieczne – działa ono na zasadzie abrazji, a więc tarcia. Stosowanie jej prowadzi do utraty szkliwa i w konsekwencji do szybkiego powstania ubytków.

Węgiel – stosowanie węgla porównywane jest do tarcia o zęby papierem ściernym. Bardzo łatwo uszkodzimy w ten sposób szkliwo i spowodujemy dodatkowe przebarwienia.

Co za dużo to nie zdrowo.

Wybielanie zębów nie jest niebezpieczne, jeśli przeprowadza się je prawidłowo. Niestety są osoby, które przesadzają i zabiegom wybielania poddają się z większą niż wskazana częstotliwością, lub np. produkty przeznaczone do domowego użytku stosują bez umiaru. W języku angielskim istnieje nawet termin nazywający ludzi uzależnionych od wybielania zębów: „bleachorexics”. Osoby stosujące kurację wybierania bez umiaru mogą skończyć nie z białymi perełkami, ale przeźroczysto-niebieskimi ułomkami, ponieważ nadtlenek wodoru lub nadtlenek mocznika (substancje czynne w preparatach wybielających) wyżera im szkliwo. Nie ma nic złego w chęci posiadania pięknego, białego uśmiechu – proces wybielania powinien być jednak zawsze nadzorowany przez lekarza stomatologia.

W trak­cie kon­tro­l­nej wi­zy­ty u den­ty­sty warto za­py­tać o ro­dzaj pasty wy­bie­la­ją­cej, którą po­win­ni­śmy sto­so­wać. Naj­lep­sze z nich będą zwal­czać osad i prze­bar­wie­nia za po­mo­cą na­tu­ral­nych en­zy­mów, re­du­ku­jąc do mi­ni­mum me­cha­nicz­ne tar­cie. Na opa­ko­wa­niach na­le­ży szu­kać in­for­ma­cji o współ­czyn­ni­ku ście­ral­no­ści, im niż­szy tym leszy, np. 15 RDA. Odpowiednią pastę dobierze lekarz stomatolog lub higienistka.

Lepiej udać się do specjalisty po (często bezpłatną) poradę, niż ryzykować zdrowie i urodę. Niebezpieczne metody wybielania zębów mogą zaszkodzić nie tylko dla naszego uśmiechu.

Studio Uśmiechu MM Dent

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:


Źródło:
Media

Share Button

3 Comments

  1. Jak widać każda metoda wybielania zębów prowadzi do ścierania się szkliwa. No ale najlepiej mimo wszystko wybielać pod okiem dentysty. Najskuteczniej i najpewniej.

  2. Dr. MMDent

    Podzielamy Pani opinię. Bardzo łatwo jest uszkodzić szkliwo i próbując zmniejszyć koszt wybielania, zwielokrotnić go.

  3. Pingback: Czy wybielanie zębów jest niebezpieczne? - Blog Stomatologiczny radzi

Komentuj