Wyszukiwanie

wybielanie warszawa

Czy wybielanie zębów jest niebezpieczne?

Share Button

Czy wybielanie zębów jest niebezpieczne? Nie, jeśli przeprowadza się je prawidłowo. Niestety są osoby, które przesadzają i zabiegom wybielania poddają się z większą niż wskazana częstotliwością, lub np. produkty przeznaczone do domowego użytku stosują bez umiaru.

W języku angielskim istnieje nawet termin nazywający ludzi uzależnionych od wybielania zębów: „bleachorexics”. Osoby stosujące kurację wybierania bez umiaru mogą skończyć nie z białymi perełkami, ale przeźroczysto-niebieskimi ułomkami, ponieważ nadtlenek wodoru lub nadtlenek mocznika (substancje czynne w preparatach wybielających) wyżera im szkliwo. Nie ma nic złego w chęci posiadania pięknego, białego uśmiechu – proces wybielania powinien być jednak zawsze nadzorowany przez lekarza stomatologia.

W trak­cie kon­tro­l­nej wi­zy­ty u den­ty­sty warto za­py­tać o ro­dzaj pasty wy­bie­la­ją­cej, którą po­win­ni­śmy sto­so­wać. Naj­lep­sze z nich będą zwal­czać osad i prze­bar­wie­nia za po­mo­cą na­tu­ral­nych en­zy­mów, re­du­ku­jąc do mi­ni­mum me­cha­nicz­ne tar­cie. Na opa­ko­wa­niach na­le­ży szu­kać in­for­ma­cji o współ­czyn­ni­ku ście­ral­no­ści, im niż­szy tym leszy, np. 15 RDA. Odpowiednią pastę dobierze lekarz stomatolog lub higienistka.

Lepiej udać się do specjalisty po (często bezpłatną) poradę, niż ryzykować zdrowie i urodę. Niebezpieczne metody wybielania zębów mogą zaszkodzić nie tylko dla naszego uśmiechu.

Internet jest pełen mitów odnośnie wybielania zębów. Często spotykamy się z pytaniamy o domowe sposoby: wybielanie sodą, węglem itp. Uwaga! Często prowadzą one do znacznego uszkodzenia szkliwa [Dowiedz się więcej].

Studio Uśmiechu MM Dent

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:

Share Button

Komentarze

  1. Tak to jest, jak chce się mieć na siłę i na szybko białe zęby. Tylko, że za granicą wstawią sobie pewnie implanty i będą mieli stale białe. A .. w artykule jest literówka 😉

Komentuj