Wyszukiwanie

gdzie zrobić implan zęba w warszawie

Jak wstawia się implant zęba (etapy leczenia)?

Share Button

Implant dentystyczny jest to tytanowy lub ceramiczny (cyrkonowy) wszczep, używany w dentystyce jako zastępstwo korzenia zębowego w celu podtrzymania rekonstrukcji protetycznej jednego bądź wielu zębów. Implanty umiejscawiane w kości , po okresie ostointegracji (wgojenia w kość), są używane jako podpora dla różnych typów zębowych rekonstrukcji jak korony, mosty zębowe czy protezy.

Brak zębów sprawia, że nasz język zaczyna się nieprawidłowo rozwijać. Po roku lub kilku latach możemy mieć problem na tyle duży, że będzie konieczny zabieg z użyciem skalpela. Zwlekanie z uzupełnieniem uzębienia prowadzi do zaniku kości – co po kilku latach może prowadzić do dużych problemów podczas wstawiania tytanowego korzenia – konieczna może okazać się odbudowa kości (tzw. podsypanie kości) co istotnie zwiększa koszt całego zabiegu.

Wiele osób zastanawia się jak wstawia się implant zęba – pytanie często podszyte jest obawą, że zabieg jest bardzo bolesny – jest to mit! Zabieg wykonuje się z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego, czyniąc je tym samym praktycznie bezbolesnymi. W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych, istnieje również możliwość ich wykonania w znieczuleniu ogólnym na sali zabiegowej oraz opiekę pielęgniarki w nocy bezpośrednio po jego zakończeniu.

implant zęba

ETAP 1: konsultacja i diagnoza

Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Nie należy ograniczać się wyłącznie do określenia stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba również wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych.

Wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do standardów w procesie leczenia implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Co więcej, zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca implantacji.

Rozwój tomografii komputerowej (CT) poszerzył spektrum możliwości wykonywania precyzyjnych badań. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia rentgenowskie nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta. Tomografia zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu. Umożliwia ona bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również określenie wysokość i szerokość kości. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji.

ETAP 2: wszczepienie implantu

Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym lub, w szczególnych przypadkach, w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego. Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego.

W celu właściwego umieszczenia implantu, wielu lekarzy decyduje się na zastosowanie szablonu chirurgicznego. Przygotowany na indywidualne zamówienie szablon, ułatwia przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne. Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów zabieg może ulec wydłużeniu.

ETAP 3: wgajanie implantu

Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne. Nacięcie w dziąśle powstałe podczas zabiegu zostaje zaszyte, a założone szwy zostają usunięte po upływie 7 do 10 dni.
Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta.

Z uwagi na komfort oraz dla zachowania estetyki, na okres fazy gojenia pacjentowi zakłada się tzw. odbudowę tymczasową, która jest nie do odróżnienia od naturalnych zębów oraz docelowych koron. Jeśli proces wgajania implantu przebiega prawidłowo, wykonanie ostatecznej odbudowy jest możliwe już po 2 miesiącach.

ETAP 4: pobranie wycisku

Pobranie wycisku w gabinecie stomatologicznym jest jednym z kluczowych etapów leczenia protetycznego. Umożliwia on uzyskanie wiernej kopii sytuacji klinicznej.

Na podstawie pobranego wycisku technik dobiera łącznik protetyczny i wykonuje dopasowaną, szczelną i estetyczną koronę zęba.

ETAP 5: Przykręcenie łącznika i zamocowanie korony

Przykręcenie łącznika protetycznego wcześniej przygotowanego przez technika pozwala na zamocowanie korony protetycznej, która będzie łudząco podobna do reszty uzębienia.

ETAP 6: wizyty kontrolne

W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne według harmonogramu ustalanego przez lekarza prowadzącego. Plan wizyt kontrolnych ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie w zależności od uwarunkowań danego przypadku.


Źródło: www.naturalniepieknyusmiech.pl

Share Button

Komentarze

  1. BM Quality Med

    Apropo wstępu to dodałbym, że brak zębów powoduje też rozchwianie się zębów oraz przesuwanie w kierunku ubytku. Dlatego bardzo ważne jest to, aby w miejsce ubytku wstawić implant.

Komentuj