Wyszukiwanie

Pierwsza wizyta dziecka u dentysty.

Bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci

Share Button

W tym roku odbędzie się kolejna, piąta już edycja programu „Dziel się Uśmiechem”, dawniej realizowanego pod nazwą „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. W ramach akcji po raz kolejny przeprowadzone zostaną bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla ponad 10 000 dzieci ze szkół podstawowych w wieku 5-13 lat.

Akcja profilaktyczna potrwa od 18 września do 23 listopada br. i obejmie następujące województwa: wielkopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie. Ponadto w okresie od 18 września br. do 22 czerwca 2018 r. odbędą się zajęcia edukacyjne podejmujące tematykę dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, w których udział weźmie ponad 100 000 uczniów z wybranych szkół podstawowych z całego kraju.

Program Dziel się Uśmiechem realizowany jest od 2013 roku (wcześniej pod nazwą „Chroń Dziecięce Uśmiechy”) w ramach współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz firmy Wrigley Poland, która przeznacza na realizację przeglądów 1% ze sprzedaży gum we wrześniu i październiku. Partnerami akcji są Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Grupa LUX MED.

Badanie Wrigley / IPSOS

W ramach akcji „Chroń Dziecięce Uśmiechy” firma Wrigley przeprowadziła w 2016 czwartą turę przeglądów dentystycznych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Polski. Każdemu przeglądowi towarzyszyła ankieta wypełniana przez dentystę. Celami przeprowadzonego badania były poznanie nawyków związanych z higieną jamy ustnej oraz ocena stanu uzębienia u dzieci ze szkół podstawowych. Problem próchnicy u dzieci w wieku szkolnym w badanych województwach jest bardzo duży, dotyczy 76% ogółu badanych. Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

W badanych województwach z IV edycji ogółem 3/4 dzieci ma problemy z próchnicą. W województwie opolskim występuje relatywnie największy problem próchnicy w porównaniu z pozostałymi województwami. Najrzadziej próchnica występuje u dzieci z województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Problem próchnicy zębów częściej dotyczy dzieci z grupy wiekowej 5-9 lat (w szczególności dzieci 7-9 letnich) i dzieci mieszkających w mniejszych miejscowościach.

Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych. Największy problem jest w śląskim i opolskim. Próchnica w zębach stałych częściej odnotowywana jest w opolskim i warmińsko-mazurskim. Około połowa dzieci ma wypełnienia zębowe, relatywnie rzadziej występują one u dzieci z województw śląskiego i opolskiego. Braki w zębach, zarówno stałych jak i mlecznych, najczęściej występują u dzieci z województw śląskiego oraz opolskiego. Braki w zębach stałych w dużej mierze związane są z brakiem ‚siódemek’, które jeszcze nie zdążyły wyrosnąć.

Dzieci mają wymieniane szczoteczki do zębów niedostatecznie często. Tylko co drugie dziecko z województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego ma wymieniane szczoteczki do zębów raz na trzy miesiące. Dzieciom z pozostałych województw szczoteczki kupowane są rzadziej: 6 na 10 badanych ma wymieniane szczoteczki 2 razy w roku lub rzadziej.

Wady zgryzu najczęściej występują wśród dzieci z województwa opolskiego (u co drugiego dziecka), a najrzadziej u dzieci z zachodniopomorskiego i śląskiego. Wada tylko zębowa notowana jest zdecydowanie najczęściej we wszystkich badanych województwach (najczęściej w opolskim – 23%). Natomiast uszkodzenie błony śluzowej występuje marginalnie w województwach zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim, a w pozostałych województwach nie jest w ogóle notowane.

Jak czytam w raporcie Wrigley w celu poprawy stanu uzębienia dzieci w wieku szkolnym konieczne są konsekwentne i długofalowe działania w obszarze edukacji dotyczącej kształtowania prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej już u najmłodszych dzieci, zachęcania do częstszych kontroli stomatologicznych w celu zapobiegania i leczenia próchnicy. Zalecane jest rozważenie kampanii społecznej skierowanej do rodziców informującej o potencjalnych negatywnych skutkach zdrowotnych wynikających z zaniedbania higieny jamy ustnej.

Cały raport dostępny jest na stronie PCK

Więcej informacji: ORBIT.PL

Studio Uśmiechu MM Dent

Share Button

Komentarze

Komentuj