Wyszukiwanie

blog stomatologiczny

E-recepta 8-go stycznia weszła w życie – Blog Stomatologiczny

Share Button

8 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak co ważne, realizowane w aptekach będą mogły być także recepty papierowe. Pacjent może otrzymać e-receptę w trzech postaciach: SMS-a z czterocyfrowym kodem dostępu, e-maila z załączoną w PDF-ie informacją albo wydruku informacyjnego.

Wokół e-recepty narosło wiele pytań i wątpliwości. Ile jest ważna? Co z receptami papierowymi, których jeszcze nie zrealizowaliśmy? Co zrobić, gdy na recepcie będzie błąd? Spróbujmy to wyjaśnić.

E-recepta – co z wersją papierową?

W określonych przypadkach po 8 stycznia 2020 r. recepty będą również wystawiane w postaci papierowej.

Wyjątkiem są:

  • recepty wystawiane w ramach importu docelowego (lek sprowadzany jest z zagranicy),
  • recepty o nieustalonej tożsamości (bez danych osobowych),
  • recepty transgraniczne – recepty wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (do końca 2020 roku),
  • recepty pro auctore (recepta dla osoby wystawiającej) i pro familiae (recepta wystawiona dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej).
  • papierową receptę dostaniemy od lekarza również w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (awaria urządzenia, systemu lub internetu).

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej.

E-recepta – wizyta lekarza w domu

Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego.

E-recepta – co jeszcze warto wiedzieć

  • W przypadku błędnie wystawionej e-recepty należy skontaktować się z lekarzem. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podaje w jakich przypadkach e-receptę można zrealizować mimo błędów
  • Ważność e-recepty domyślnie wynosi 365 dni. W niektórych przypadkach ten czas jest skrócony

Konto pacjenta?

Pacjenci nie muszą zakładać żadnych kont internetowych w celu wykupienia leków przepisanych w formie e-recepty. Założenie takiego konta (Internetowego Konta Pacjenta) jest dobrowolne.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja ministerstwa zdrowia. Do założenia IKP wystarczy darmowy profil zaufany.

Jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta? Przede wszystkim można otrzymywać wystawioną e-receptę SMS-em lub e-mailem. Chorzy przewlekle mogę poprzez IKP otrzymywać kolejne e-recepty bez konieczności wizyty u lekarza prowadzącego. Ponadto IKP daje dostęp do dotychczas zrealizowanych recept (po 1 stycznia 2019) wraz z przepisanym dawkowaniem. IKP zawiera także historię wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ (od 2008 roku). W ramach takiego konta rodzice mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.

Studio Uśmiechu MM Dent

Share Button

Komentarze

Komentuj