Wyszukiwanie

wybielanie warszawa

Ślina chroni przed próchnicą

Składniki śliny – mucyny – aktywnie ochraniają zęby przed Streptococcus mutans, które przyczyniają się do powstawania próchnicy. Stąd wniosek, do jakiego doszli naukowcy z Uniwersytetu Harvarda – naturalne mechanizmy obronne są skuteczniejsze niż materiały egzogenne (np. preparaty z fluorem), dlatego lepiej wzmacniać naturalną ochronę.

Streptococcus mutans tworzą na zębach swoisty biofilm (przyczepiają się do nich za pomocą polimerów).

blog stomatologiczny warszawa praga dentysta

Czy warto wymieniać srebrne plomby (amalgamatowe)?

Toksyczne działanie plomb amalgamatowych potwierdziła w 2008 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). W Japonii i Szwecji zakaz stosowania amalgamatów wprowadzono już w latach 70. Trudno określić, ilu Polaków ma do tej pory w zębach toksyczne wypełnienia. Wiadomo tylko, że skala problemu jest ogromna. W oficjalnym oświadczeniu ministra zdrowia w sprawie wyrobów medycznych zawierających rtęć czytamy,

Czym różni się Lakowanie zębów od Lapisowania zębów?

Rodzice często pytają nas czym różni się Lakowanie zębów od Lapisowania zębów? Poniżej wyjaśniamy na czym dokładnie polegają te zabiegi i dlaczego warto o nich pamiętać. W końcu nasze dzieci to nasze szczęscie

80% dzieci ma problemy z próchnicą

Zaawansowana próchnica w zębach 3-4-latków to obecnie standardowy obraz, jaki widać, kiedy dziecko u stomatologa pokazuje wnętrze jamy ustnej na wizycie.

csiro bezdech

Wkładka z drukarki 3D eliminuje bezdech senny

Australijscy naukowcy z firmy CSIRO, z pomocą firmy Oventus zajmującą się produkcją wyposażenia dentystycznego, opracowali specjalną wkładkę do ust, stworzoną przy pomocy drukarki 3D, której zadaniem jest eliminacja bezdechu sennego.

Produkt powstał z tytanu oraz medycznego plastiku, a został tak zaprojektowany, by rozdzielać przepływ powietrza na kilka oddzielnych strumieni, trafiających bezpośrednio do tylnej części gardła,

bezdech senny warszawa

Implant pomoże osobom z bezdechem.

Na­ukow­cy z USA skon­stru­owa­li spe­cjal­ny im­plant, za­twier­dzo­ny wła­śnie przez ame­ry­kań­ską Ad­mi­ni­stra­cję Leków i Żyw­no­ści.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.

Blog stomatologiczny

Utrata zębów i rak piersi

Jak donosi „Polska Dziennik Zachodni” w wydaniu z dnia 29.03.2014 r.„Uczeni dowiedli, że u tych pacjentów, u których rozwinął się rak piersi, czynnikiem podwyższającym to ryzyko, i to aż 11-krotnie, były choroby dziąseł i utrata zębów”.

Nowotwór piersi to wciąż choroba budząca postrach u wielu kobiet i zbierająca tragiczne żniwo. Warto zatem zrobić wszystko,